Natuur(lijk) vlees
van de Kudde van Terschelling

Herefords - fokvee en gebruiksvee te koop

De Kudde van Terschelling heeft doorlopend fok- en gebruiksvee te koop. Gedurende het jaar zijn er dekstieren met goede potentie voor de fokkerij, (drachtige) pinken en drachtige koeien beschikbaar voor verkoop.

Hereford stamboekvee

We zijn aangesloten bij het Hereford stamboek. De dieren die voor het eest afgekalfd hebben worden jaarlijks gekeurd.
De traditionals doen het bij ons beter dan de zogenaamde commercials, aangezien we de dieren in de duinen van Terschelling hebben lopen, is een sober en gehard ras een vereiste.
Los van een smakelijk stuk vlees produceren, verrichtten de Herefords een beheerstaak voor Staatsbosbeheer. Het natuurdoel is leidend, dus daarom Herefords.

Hereford Stamboekvee
De raszuivere Traditional Herefords van de Kudde van Terschelling.

Herefords, een bewuste keuze

De raszuivere Traditional Herefords stammen direct af van de oorspronkelijke Engelse bloedlijn. De dieren worden geboren en groeien op in het duingebied van Terschelling en zijn sober, gehard, mooi bespierd en goed bevleesd. Ze worden jaarrond buiten gehouden. Daarnaast zijn ze rustig en hebben een vriendelijk karakter.
De dieren zijn gehoornd.

Gezondheidsstatus

De Kudde van Terschelling streeft de hoogste gezondheidsstatus na. Al onze dieren zijn dus gecertificeerd BVD-vrij, Lepto-vrij, IBR-vrij, Salmonella onverdacht en ons bedrijf heeft paratbc status A. De koeien kalven zonder hulp of problemen af en hebben goede moedereigenschappen.

Neem bij interesse of voor meer informatie contact met boer Wietse van Deelen (06-53125880) of mail naar wietsevandeelen@outlook.com.

herefords

Het Hereford runderras vindt zijn oorsprong in de tweede helft van de 18e eeuw rond de marktplaats Hereford in het zuidwesten van Engeland. Het zijn krachtig gebouwde vleeskoeien die inmiddels wereldwijd voorkomen. Er zijn gehoornde en ongehoornde Herefords en de dieren kenmerken zich door hun dikke, rode vacht en de witte streep op nek en schoft. Herefords zijn sterke, zelfredzame runderen met een rustig, vriendelijk karakter en goed bestand tegen welk weertype dan ook. Zo kunnen zij het gehele jaar door buiten lopen en maken een stal overbodig.

Vanwege het lage geboortegewicht, kalven de koeien probleemloos af en hoeft er vrijwel nooit een menselijke hand aan te pas te ... lees verder >

10 jaar Kudde van Terschelling

In 2017 is het alweer 10 jaar geleden dat Wietse van Deelen begon met het verwezenlijken van zijn droom.
Waar zijn kudde Herefords toen 12 dieren telde, bestaat zijn kudde inmiddels uit zo'n 45 dieren die bijna niet meer weg te denken zijn uit het Terschellinger landschap.

Eind 2017 presenteert Staatsbosbeheer zijn nieuwe beheerplan in lijn met de Europese richtlijnen voor Natura 2000-gebieden en dan zal blijken wat de toekomst voor natuurbegrazing op Terschelling zal brengen. Zijn de gestelde natuurdoelen gehaald en werpt het beleid zijn vruchten af of zijn er nieuwe maatregelen gewenst? ... lees verder >

boschplaatvlees

Hereford runderen zijn uitermate geschikt voor het begrazen van ruige natuurgebieden en goed toegerust om onder alle weersomstandigheden buiten te kunnen vertoeven. De voeding die zij tot zich nemen bestaat uit de vezelrijke, ruwe grassoorten en kruiden die ter plaatse groeien en die zorgen voor een specifieke gebiedseigen smaak. De koeien worden niet bijgevoerd met gemanipuleerd veevoeder.

De kalveren worden buiten, temidden van de kudde geboren en krijgen de tijd om rustig te groeien, wat de smaak ten positieve beïnvloedt. De dieren zijn gezond en vrij van antibiotica, waardoor hun vlees puur, veilig en en rijk aan natuurlijke ... lees verder >