Natuur(lijk) vlees
van de Kudde van Terschelling

Hereford runderen

Het Hereford runderras vindt zijn oorsprong in de tweede helft van de 18e eeuw rond de marktplaats Hereford in het zuidwesten van Engeland. Het zijn krachtig gebouwde vleeskoeien die inmiddels wereldwijd voorkomen. Er zijn gehoornde en ongehoornde Herefords en de dieren kenmerken zich door hun dikke, rode vacht en de witte streep op nek en schoft.

Herefords zijn sterke, zelfredzame runderen met een rustig, vriendelijk karakter en goed bestand tegen welk weertype dan ook. Zo kunnen zij het gehele jaar door buiten lopen en maken een stal overbodig.
Vanwege het lage geboortegewicht, kalven de koeien probleemloos af en hoeft er vrijwel nooit een menselijke hand aan te pas te komen. Bovendien zet de Hereford met zijn voorkeur voor de ruige grassoorten die van nature in zijn begrazingsgebied voorkomen, goedkoop ruwvoer om in een grote en hoogwaardige vleesopbrengst. Een bijzonder duurzame manier van vleesproductie dus.

De Herefords die sinds 2007 in het bezit van boer Wietse van Deelen zijn, stammen rechtstreeks af van de oorspronkelijke bloedlijn van de Herefords die in 1972 voor het eerst vanuit Engeland naar Nederland zijn geïmporteerd. Het zijn raszuivere Traditional Herefords die nog de oereigenschappen van de originele Engelse Herefords hebben. Zo zijn zij gehard, sober, vreedzaam, goed gespierd en goed bevleesd en dan ook uitermate goed op hun plek in natuurreservaat de Boschplaat op Terschelling. Boer Wietse kent zijn koeien bovendien allemaal bij naam.

De Kudde van Terschelling heeft doorlopend Hereford stamboek fok- en gebruiksvee te koop.

Natuurbegrazing

Aan de oostzijde van Terschelling ligt Europees Natuurreservaat de Boschplaat, dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Dit uitgestrekte gebied omvat duinen, bos, kwelders en strand en er komen veel bijzondere planten- en vogelsoorten voor.

Boer Wietse van Deelen pacht zo'n 150 hectare van dit natuurgebied en werkt al een aantal jaren samen met Staatsbosbeheer om de verruiging en vergrassing van dit gebied tegen te gaan. Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde integrale begrazing, waarbij zowel een kleine kudde Hereford runderen als een aantal Konikpaarden het ... lees verder >

boschplaatvlees

Hereford runderen zijn uitermate geschikt voor het begrazen van ruige natuurgebieden en goed toegerust om onder alle weersomstandigheden buiten te kunnen vertoeven. De voeding die zij tot zich nemen bestaat uit de vezelrijke, ruwe grassoorten en kruiden die ter plaatse groeien en die zorgen voor een specifieke gebiedseigen smaak. De koeien worden niet bijgevoerd met gemanipuleerd veevoeder.

De kalveren worden buiten, temidden van de kudde geboren en krijgen de tijd om rustig te groeien, wat de smaak ten positieve beïnvloedt. De dieren zijn gezond en vrij van antibiotica, waardoor hun vlees puur, veilig en en rijk aan natuurlijke ... lees verder >

Vee te koop

De Kudde van Terschelling heeft doorlopend fok- en gebruiksvee te koop. Gedurende het jaar zijn er dekstieren met goede potentie voor de fokkerij, (drachtige) pinken en drachtige koeien beschikbaar voor verkoop.

De raszuivere Traditional Herefords stammen direct af van de oorspronkelijke Engelse bloedlijn. De dieren worden geboren en groeien op in het duingebied van Terschelling en zijn sober, gehard, mooi bespierd en goed bevleesd. Ze worden jaarrond buiten gehouden. Daarnaast zijn ze rustig en hebben een vriendelijk karakter.
De dieren zijn gehoornd. ... lees verder >