Natuur(lijk) vlees
van de Kudde van Terschelling

Natuurbegrazing

Aan de oostzijde van Terschelling ligt Europees Natuurreservaat de Boschplaat, dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Dit uitgestrekte gebied omvat duinen, bos, kwelders en strand en er komen veel bijzondere planten- en vogelsoorten voor. Boer Wietse van Deelen pacht zo'n 150 hectare van dit natuurgebied en werkt al een aantal jaren samen met Staatsbosbeheer om de verruiging en vergrassing van dit gebied tegen te gaan.

Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde integrale begrazing, waarbij zowel een kleine kudde Hereford runderen als een aantal Konikpaarden het gebied begrazen. Zij eten de overheersende vegetatie op, zodat karakteristieke en minder dominante plantensoorten de kans krijgen om te ontkiemen en het natuurlijke evenwicht hersteld wordt. Ook neemt hierdoor de diversiteit in fauna toe.

Deze samenwerking levert zo een waardevolle bijdrage voor zowel mens als natuur. Niet alleen geeft de aanwezigheid van de grazers een extra dimensie aan het landschap, ook de dieren zelf kunnen er genieten van een natuurlijk en vrij buitenleven.

herefords

Het Hereford runderras vindt zijn oorsprong in de tweede helft van de 18e eeuw rond de marktplaats Hereford in het zuidwesten van Engeland. Het zijn krachtig gebouwde vleeskoeien die inmiddels wereldwijd voorkomen. Er zijn gehoornde en ongehoornde Herefords en de dieren kenmerken zich door hun dikke, rode vacht en de witte streep op nek en schoft. Herefords zijn sterke, zelfredzame runderen met een rustig, vriendelijk karakter en goed bestand tegen welk weertype dan ook. Zo kunnen zij het gehele jaar door buiten lopen en maken een stal overbodig.

Vanwege het lage geboortegewicht, kalven de koeien probleemloos af en hoeft er vrijwel nooit een menselijke hand aan te pas te ... lees verder >

Schaapskudde

Onze 350 schapen begrazen in het voorjaar en in de zomer de dijk langs de Waddenzee vanaf West-Terschelling tot Lies. Zij houden het gras van de door ons gepachte zeewering kort en sterk en vormen - onverstoorbaar struinend - tevens een landschappelijke lust voor het oog. Het zijn Swifters, een relatief nieuw schapenras dat ontwikkeld is door Wageningen University en ontstaan is na kruising van de Texelaar met de Vlaming. Goede eigenschappen zoals een hoge vruchtbaarheid, een aanzienlijke melkgift en een goede slachtkwaliteit zijn zo in één ras verenigd. Swifters zijn gemakkelijk te houden, rustige schapen met een goed karakter en de ooien zijn goede moeders voor ... lees verder >

boschplaatvlees

Hereford runderen zijn uitermate geschikt voor het begrazen van ruige natuurgebieden en goed toegerust om onder alle weersomstandigheden buiten te kunnen vertoeven. De voeding die zij tot zich nemen bestaat uit de vezelrijke, ruwe grassoorten en kruiden die ter plaatse groeien en die zorgen voor een specifieke gebiedseigen smaak. De koeien worden niet bijgevoerd met gemanipuleerd veevoeder.

De kalveren worden buiten, temidden van de kudde geboren en krijgen de tijd om rustig te groeien, wat de smaak ten positieve beïnvloedt. De dieren zijn gezond en vrij van antibiotica, waardoor hun vlees puur, veilig en en rijk aan natuurlijke ... lees verder >