Natuur(lijk) vlees
van de Kudde van Terschelling

Over ons

Samen met zijn gezin woont Wietse van Deelen op het mooie eiland Terschelling, waar hij een gemengd veebedrijf heeft, bestaande uit zowel een kleine kudde Hereford runderen als een grote kudde Swifterschapen.

" Al sinds mijn jonge jaren was ik elke middag na schooltijd bij boer Inse Bonne jr. in het weiland temidden van zijn 40 melkkoeien te vinden. Zo raakte ik besmet met het boerenvirus. Na het afronden van de middelbare school op Terschelling heb ik een agrarische opleiding aan de M.A.S. in Sneek gedaan. En na werkzaamheden bij een loonbedrijf en een jaar in Nieuw-Zeeland ben ik teruggekeerd naar Terschelling met de duidelijke, maar niet eenvoudig te realiseren wens om boer te worden. Ik zag echter kansen en ben in gesprek gegaan met Staatsbosbeheer. Langzaam kreeg het plan om verruiging van natuurgebieden tegen te gaan door natuurbegrazing, vorm en ging ik op zoek naar dieren. Dat dit Hereford runderen moesten zijn, wist ik zeker.

Toen begon een bijzondere geschiedenis. Nadat ik in april 2007 een advertentie in een agrarisch vakblad had geplaatst, raakte ik in contact met mevrouw Viathou Peletier. Zij woonde op Landgoed Hoog Deelen aan de Deelenseweg in Hoenderloo nabij vliegveld Deelen en gezien de overeenkomst met mijn achternaam kon dit geen toeval zijn. Haar vader, Victor Peletier, haalde in de jaren '80 de eerste Herefords van Engeland naar Nederland en was mede-oprichter van de Dutch Hereford Society. Vanwege familieomstandigheden en toenemende regelgeving kon zij haar kudde Herefords helaas niet meer houden en was zij op zoek naar een goed adres voor haar geliefde dieren. Ik ben naar het landgoed afgereisd, de koop werd gesloten en ik keerde met 12 Herefords terug naar Terschelling. De runderen waren van verschillende leeftijden en waarborgden zo de rust in de kudde en in het gebied dat zij nu al enkele jaren begrazen. Mevrouw Viathou Peletier komt zo af en toe naar Terschelling en als wij samen de Boschplaat bezoeken reageren de oudere Herefords nog steeds op haar roep. Van deze in de beginjaren wellicht onzekere onderneming heb ik geen moment spijt gehad en ik doe mijn werk nog altijd met hart en ziel. En in de duurzame samenwerking tussen natuurorganisaties en boeren zie ik goede, waardevolle kansen voor de toekomst. "

 

Contact

Voor inlichtingen: Wietse van Deelen bel 06 53125880 of stuur een e-mail

Volg ons ook op Facebook.com/DeKuddeVanTerschelling

Natuurbegrazing

Aan de oostzijde van Terschelling ligt Europees Natuurreservaat de Boschplaat, dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Dit uitgestrekte gebied omvat duinen, bos, kwelders en strand en er komen veel bijzondere planten- en vogelsoorten voor.

Boer Wietse van Deelen pacht zo'n 150 hectare van dit natuurgebied en werkt al een aantal jaren samen met Staatsbosbeheer om de verruiging en vergrassing van dit gebied tegen te gaan. Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde integrale begrazing, waarbij zowel een kleine kudde Hereford runderen als een aantal Konikpaarden het ... lees verder >

boschplaatvlees

Hereford runderen zijn uitermate geschikt voor het begrazen van ruige natuurgebieden en goed toegerust om onder alle weersomstandigheden buiten te kunnen vertoeven. De voeding die zij tot zich nemen bestaat uit de vezelrijke, ruwe grassoorten en kruiden die ter plaatse groeien en die zorgen voor een specifieke gebiedseigen smaak. De koeien worden niet bijgevoerd met gemanipuleerd veevoeder.

De kalveren worden buiten, temidden van de kudde geboren en krijgen de tijd om rustig te groeien, wat de smaak ten positieve beïnvloedt. De dieren zijn gezond en vrij van antibiotica, waardoor hun vlees puur, veilig en en rijk aan natuurlijke ... lees verder >

Schaapskudde

Onze 350 schapen begrazen in het voorjaar en in de zomer de dijk langs de Waddenzee vanaf West-Terschelling tot Lies. Zij houden het gras van de door ons gepachte zeewering kort en sterk en vormen - onverstoorbaar struinend - tevens een landschappelijke lust voor het oog. Het zijn Swifters, een relatief nieuw schapenras dat ontwikkeld is door Wageningen University en ontstaan is na kruising van de Texelaar met de Vlaming. Goede eigenschappen zoals een hoge vruchtbaarheid, een aanzienlijke melkgift en een goede slachtkwaliteit zijn zo in één ras verenigd. Swifters zijn gemakkelijk te houden, rustige schapen met een goed karakter en de ooien zijn goede moeders voor ... lees verder >